Bảng báo giá Tòa HH2E lô B2.1 chung cư Thanh Hà mới nhất

Bảng báo giá Tòa HH2E lô B2.1 chung cư Thanh Hà mới nhất Ngày cập nhật: 11/3/2019

TT
Tòa
Căn
hộ
DT (m2)
Giá gốc (Triệu/m2)
Chênh
Tổng
tiền
Hướng Ban công
Hướng Cửa
1
2E
902
80,72 m2
11,33
Call
Call
Tây ô góc
Đông
2
3
2E
704
47,86 m2
11
25
551,46
Tây
Đông
4
5
2E
1206
47,86 m2
11
35
561,46
Tây
Đông
6
2E
12A06
47,86 m2
11
35
561,46
Tây
Đông
7
8
2E
408
80,72 m2
11,33
20
934,56
Tây ô góc
Đông
9
2E
708
80,72 m2
11,33
20
934,56
Tây ô góc
Đông
10
2E
908
80,72 m2
11,33
CALL
Call
Tây ô góc
Đông
11
2E
1108
80,72 m2
11,33
CALL
Call
Tây ô góc
Đông
12
2E
12A08
80,72 m2
11,33
CALL
Call
Tây ô góc
Đông
13
2E
1408
80,72 m2
11,33
20
934,56
Tây ô góc
Đông
14
2E
1508
80,72 m2
11,33
CALL
Call
Tây ô góc
Đông
15
2E
1708
80,72 m2
11,33
20
934,56
Tây ô góc
Đông
16
17
2E
1010
68,49 m2
10,5
CALL
Call
Nam
Bắc
18
2E
1110
68,49 m2
10,5
25
744,15
Nam
Bắc
19
2E
1510
68,49 m2
10,5
20
739,15
Nam
Bắc
20
2E
1610
68,49 m2
10,5
20
739,15
Nam
Bắc
21
2E
1910
68,49 m2
10,5
20
739,15
Nam
Bắc
22
23
2E
812
61,51 m2
10,5
CALL
Call
Nam
Bắc
24
2E
1712
61,51 m2
10,5
CALL
Call
Nam
Bắc
25
26
2E
814
61,51 m2
10,5
30
675,86
Nam
Bắc
27
28
2E
216
68,49 m2
10,5
15
734,15
Nam
Bắc
29
2E
516
68,49 m2
10,5
CALL
Call
Nam
Bắc
30
2E
816
68,49 m2
10,5
35
754,15
Nam
Bắc
31
2E
1016
68,49 m2
10,5
CALL
Call
Nam
Bắc
32
2E
1116
68,49 m2
10,5
CALL
Call
Nam
Bắc
33
2E
1216
68,49 m2
10,5
CALL
Call
Nam
Bắc
34
2E
1716
68,49 m2
10,5
CALL
Call
Nam
Bắc
35
36
2E
418
82,07 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
37
2E
1018
82,07 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
38
2E
12A18
82,07 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
39
2E
1718
82,07 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
40
41
2E
420
69,92 m2
12
15
854,04
Đông
Tây
42
2E
520
69,92 m2
12
30
869,04
Đông
Tây
43
44
2E
X22
82,07 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
45
2E
322
82,07 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
46
2E
722
82,07 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
47
2E
922
82,07 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
48
2E
1122
82,07 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
49
2E
1522
82,07 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
50
2E
1922
73,81 m2
11
CALL
Call
Bắc
Nam
51
52
2E
1624
73,81 m2
11
CALL
Call
Bắc
Nam
53
2E
1924
73,81 m2
11
CALL
Call
Bắc
Nam
54
55
2E
226
63,19 m2
11
CALL
Call
Bắc
Nam
56
57
2E
1928
56,59 m2
11
CALL
Call
Bắc
Nam
58
59
2E
330
73,81 m2
11
15
826,91
Bắc
Nam
60
2E
530
73,81 m2
11
CALL
Call
Bắc
Nam
61
2E
1730
73,81 m2
11
CALL
Call
Bắc
Nam
62
63
2E
232
63,19 m2
11
30
725,09
Bắc
Nam
64
2E
1532
63,19 m2
11
CALL
Call
Bắc
Nam
65
2E
1832
63,19 m2
11
CALL
Call
Bắc
Nam
66
67
2E
12A34
68,49 m2
11
CALL
Call
Nam
Bắc
68
69
2E
Kiot 02
55,01 m2
41,2
CALL
Call
--
Góc Tây Bắc
70
2E
Kiot 04
56,98 m2
40
CALL
Call
--
Tây
71
2E
Kiot 12
40,58 m2
41,2
CALL
Call
--
Góc Tây Nam
72
2E
Kiot 20
36 m2
30
CALL
Call
--
Nam
73
2E
Kiot 22
36 m2
30
CALL
Call
--
Nam
74
2E
Kiot 24
36,33 m2
30
CALL
Call
--
Nam
75
2E
Kiot 50
36,33 m2
30
CALL
Call
--
Nam
Xem thêm: Bảng báo giá chung  cư HH03 A lô B2.1 Thanh Hà 
                    Bảng báo giá chung  cư HH03 B lô B2.1 Thanh Hà
                    Bảng báo giá chung  cư HH03 C lô B2.1 Thanh Hà 
                    Bảng báo giá chung  cư HH03 D lô B2.1 Thanh Hà 
                    Bảng báo giá chung  cư HH03 E lô B2.1 Thanh Hà 
                    Bảng báo giá chung  cư HH03 F lô B2.1 Thanh Hà
Xem thêm bảng báo giá HH02 lô B2.1
                    Bảng báo giá chung  cư HH02 A lô B2.1 Thanh Hà
                    Bảng báo giá chung  cư HH02 B lô B2.1 Thanh Hà
                    Bảng báo giá chung  cư HH02 C lô B2.1 Thanh Hà
                    Bảng báo giá chung  cư HH02 D lô B2.1 Thanh Hà
                    Bảng báo giá chung  cư HH02 E lô B2.1 Thanh Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận tài liệu và tư vấn miễn phí
HOTLINE: 0973 20 9988