Bảng báo giá chung cư Thanh Hà HH03F Lô B2.1 mới nhất

Bảng báo giá chung cư Thanh Hà HH03F Lô B2.1 mới nhất Ngày cập nhật: 11/3/2019
TT
Tòa nhà
Căn
Hộ
Diện tích (m2)
Giá gốc (Tr/m2)
Chênh
Tổng tiền
Hướng Ban công
Hướng Cửa
1
3F
602
79,96 m2
11,33
50
955,95
Tây ô góc
Đông
2
3F
702
79,96 m2
11,33
40
945,95
Tây ô góc
Đông
3
3F
1002
79,96 m2
11,33
30
935,95
Tây ô góc
Đông
4
3F
1502
79,96 m2
11,33
CALL
Call
Tây ô góc
Đông
56
3F
704
71,96 m2
11
20
811,56
Tây
Đông
7
3F
12A04
71,96 m2
11
20
811,56
Tây
Đông
8
3F
1504
71,96 m2
11
20
811,56
Tây
Đông
910
3F
506
79,96 m2
11,33
CALL
Call
Tây ô góc
Đông
11
3F
1706
79,96 m2
11,33
35
940,95
Tây ô góc
Đông
12
3F
1806
79,96 m2
11,33
35
940,95
Tây ô góc
Đông
1314
3F
1908
71,63 m2
11
15
802,93
Bắc
Nam
1516
3F
414
71,63 m2
11
15
802,93
Bắc
Nam
1718
3F
416
79,96 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
19
3F
1416
79,96 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
2021
3F
318
71,96 m2
12
25
888,52
Đông
Tây
22
3F
818
71,96 m2
12
CALL
Call
Đông
Tây
2324
3F
320
79,96 m2
12,36
25
1.013,31
Đông ô góc
Tây
25
3F
1520
79,96 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
2627
3F
422
71,63 m2
10,5
10
762,12
Nam
Bắc
28
3F
522
71,63 m2
10,5
CALL
Call
Nam
Bắc
29
3F
1022
71,63 m2
10,5
CALL
Call
Nam
Bắc
30
3F
1822
71,63 m2
10,5
20
772,12
Nam
Bắc
3132
3F
626
78,28 m2
10,5
15
836,94
Nam
Bắc
33
3F
1226
78,28 m2
10,5
25
846,94
Nam
Bắc
34
3F
1426
78,28 m2
10,5
20
841,94
Nam
Bắc
3536
3F
428
78,28 m2
10,5
20
841,94
Nam
Bắc
37
3F
928
78,28 m2
10,5
25
846,94
Nam
Bắc
38
3F
1228
78,28 m2
10,5
20
841,94
Nam
Bắc
39
3F
1628
78,28 m2
10,5
20
841,94
Nam
Bắc
4041
3F
432
71,63 m2
10,5
15
767,12
Nam
Bắc
42
3F
732
71,63 m2
10,5
25
777,12
Nam
Bắc
43
3F
12A32
71,63 m2
10,5
20
772,12
Nam
Bắc
4445
3F
Kiot 14
34,44
35
CALL
Call
Bắc

46
3F
Kiot 16
36,69
35
CALL
Call
Bắc

47
3F
Kiot 20
40,03
35
CALL
Call
Bắc

48
3F
Kiot 30
39,74
27,81
CALL
Call
Đông ô góc

49
3F
Kiot 38
52,5
27
CALL
Call
Đông

50
3F
Kiot 44
40,03
27
CALL
Call
Nam

51
3F
Kiot 46
35,02
27
CALL
Call
Nam

52
3F
Kiot 52
35,02
27
CALL
Call
Nam

53
3F
Kiot 54
40,03
27
CALL
Call
Nam

54
3F
Kiot 56
43,25
27,27
CALL
Call
Nam

55
3F
Kiot 6
33,19
40
CALL
Call
Tây

56
3F
Kiot 18
36,69
35
CALL
Call
Bắc

57
3F
Kiot 30
39,74
27,81
CALL
Call
Đông ô góc

58
3F
Kiot 38
52,5
27
CALL
Call
Đông

59
3F
Kiot 42
43,25
27,27
CALL
Call
Nam

60
3F
Kiot 54
40,03
27
CALL
Call
Nam

61
3F
Kiot 56
43,25
27,27
CALL
Call
Nam

62
3F
1x20
79,96 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
Xem thêm: Bảng báo giá chung  cư HH03 A lô B2.1 Thanh Hà 
                    Bảng báo giá chung  cư HH03 B lô B2.1 Thanh Hà
                    Bảng báo giá chung  cư HH03 C lô B2.1 Thanh Hà 
                    Bảng báo giá chung  cư HH03 D lô B2.1 Thanh Hà 
                    Bảng báo giá chung  cư HH03 E lô B2.1 Thanh Hà 
                    Bảng báo giá chung  cư HH03 F lô B2.1 Thanh Hà
Xem thêm bảng báo giá HH02 lô B2.1
                    Bảng báo giá chung  cư HH02 A lô B2.1 Thanh Hà
                    Bảng báo giá chung  cư HH02 B lô B2.1 Thanh Hà
                    Bảng báo giá chung  cư HH02 C lô B2.1 Thanh Hà
                    Bảng báo giá chung  cư HH02 D lô B2.1 Thanh Hà
                    Bảng báo giá chung  cư HH02 E lô B2.1 Thanh Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận tài liệu và tư vấn miễn phí
HOTLINE: 0973 20 9988