Bảng báo giá chung cư HH3A B2.1 Thanh Hà mới nhất

Bảng báo giá chung cư HH3A B2.1 Thanh Hà mới nhất
Ngày cập nhật: 11/3/2019
TT
Tòa nhà
Tầng
Diện tích (m2)
Giá gốc (Tr/m2)
Chênh
Tổng tiền
Hướng Ban công
Hướng Cửa
1
3A
502
79,96 m2
11,33
CALL
Call
Tây ô góc
Đông
2
3A
702
79,96 m2
11,33
CALL
Call
Tây ô góc
Đông
3
3A
902
79,96 m2
11,33
CALL
Call
Tây ô góc
Đông
4
3A
1002
79,96 m2
11,33
CALL
Call
Tây ô góc
Đông
5
3A
1102
79,96 m2
11,33
30
935,95
Tây ô góc
Đông
6
3A
1202
79,96 m2
11,33
40
945,95
Tây ô góc
Đông
7
3A
1402
79,96 m2
11,33
35
940,95
Tây ô góc
Đông
8
3A
1602
79,96 m2
11,33
CALL
Call
Tây ô góc
Đông
9
3A
1702
79,96 m2
11,33
30
935,95
Tây ô góc
Đông
10
3A
1802
79,96 m2
11,33
CALL
Call
Tây ô góc
Đông
11
12
3A
404
71,96 m2
11
20
811,56
Tây
Đông
13
3A
704
71,96 m2
11
25
816,56
Tây
Đông
14
3A
1204
71,96 m2
11
25
816,56
Tây
Đông
15
3A
1704
71,96 m2
11
20
811,56
Tây
Đông
16
17
3A
206
79,96 m2
11,33
25
930,95
Tây ô góc
Đông
18
3A
406
79,96 m2
11,33
20
925,95
Tây ô góc
Đông
19
3A
506
79,96 m2
11,33
CALL
Call
Tây ô góc
Đông
20
3A
706
79,96 m2
11,33
CALL
Call
Tây ô góc
Đông
21
3A
906
79,96 m2
11,33
20
925,95
Tây ô góc
Đông
22
3A
12A06
79,96 m2
11,33
20
925,95
Tây ô góc
Đông
23
3A
1506
79,96 m2
11,33
10
915,95
Tây ô góc
Đông
24
25
3A
208
71,63 m2
10,5
15
767,12
Bắc
Nam
26
3A
12A08
71,63 m2
10,5
20
772,12
Bắc
Nam
27
3A
1408
71,63 m2
10,5
20
772,12
Bắc
Nam
28
3A
1508
71,63 m2
10,5
20
772,12
Bắc
Nam
29
3A
1708
71,63 m2
10,5
15
767,12
Bắc
Nam
30
31
3A
412
68,35 m2
10,5
CALL
Call
Bắc
Nam
32
3A
1212
68,35 m2
10,5
CALL
Call
Bắc
Nam
33
3A
1912
58
10,5
CALL
Call
Bắc
Nam
34
35
3A
614
71,63 m2
10,5
15
767,12
Bắc
Nam
36
3A
714
71,63 m2
10,5
20
772,12
Bắc
Nam
37
3A
1514
71,63 m2
10,5
20
772,12
Bắc
Nam
38
3A
1614
71,63 m2
10,5
20
772,12
Bắc
Nam
39
40
3A
12A16
79,96 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
41
3A
1516
79,96 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
42
3A
1716
79,96 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
43
3A
1816
79,96 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
44
45
3A
318
71,96 m2
12
15
878,52
Đông
Tây
46
3A
618
71,96 m2
12
CALL
Call
Đông
Tây
47
3A
818
71,96 m2
12
CALL
Call
Đông
Tây
48
3A
12A18
71,96 m2
12
CALL
Call
Đông
Tây
49
3A
1718
71,96 m2
12
65
928,52
Đông
Tây
50
3A
1818
71,96 m2
12
50
913,52
Đông
Tây
51
52
3A
320
79,96 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
53
3A
420
79,96 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
54
3A
1020
79,96 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
55
3A
1220
79,96 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
56
3A
1420
79,96 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
57
3A
12A20
79,96 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
58
59
3A
422
71,63 m2
11
CALL
Call
Nam
Bắc
60
3A
822
71,63 m2
11
50
837,93
Nam
Bắc
61
3A
1422
71,63 m2
11
CALL
Call
Nam
Bắc
62
3A
1922
71,63 m2
11
25
812,93
Nam
Bắc
63
64
3A
1824
68,35 m2
11
CALL
Call
Nam
Bắc
65
66
3A
726
78,28 m2
11
15
876,08
Nam
Bắc
67
3A
926
78,28 m2
11
15
876,08
Nam
Bắc
68
3A
1026
78,28 m2
11
15
876,08
Nam
Bắc
69
3A
1126
78,28 m2
11
15
876,08
Nam
Bắc
70
3A
12A26
78,28 m2
11
15
876,08
Nam
Bắc
71
3A
1526
78,28 m2
11
15
876,08
Nam
Bắc
72
73
3A
328
78,28 m2
11
30
891,08
Nam
Bắc
74
3A
528
78,28 m2
11
30
891,08
Nam
Bắc
75
3A
928
78,28 m2
11
15
876,08
Nam
Bắc
76
3A
1028
78,28 m2
11
15
876,08
Nam
Bắc
77
3A
1128
78,28 m2
11
CALL
Call
Nam
Bắc
78
3A
1628
78,28 m2
11
30
891,08
Nam
Bắc
79
80
3A
1630
68,35 m2
11
CALL
Call
Nam
Bắc
81
82
3A
Kiot 04
52,5
40
CALL
Call
Tây
--
83
3A
Kiot 10
38,72
40
CALL
Call
Tây
--
84
3A
Kiot 28
34,43
27
CALL
Call
Bắc
--
85
3A
Kiot 32
38,72
27
CALL
Call
Đông
--
86
3A
Kiot 38
52,5
27
CALL
Call
Đông
--
87
3A
Kiot 44
53
36,05
CALL
Call
Đông ô góc
--
88
3A
Kiot 44
40,03
35
CALL
Call
Nam
--
89
3A
Kiot 46
35,02
35
CALL
Call
Nam
--
90
3A
Kiot 52
35,02
35
CALL
Call
Nam
--
91
92
3A
Kiot 28
34,43
27
CALL
Call
Bắc
--
93
3A
Kiot 38
52,5
27
CALL
Call
Đông
--
94
3A
Kiot 40
53
36,05
CALL
Call
Đông ô góc
--
95
3A
Kiot 42
-
35
CALL
Nam
--
Xem thêm: Bảng báo giá chung  cư HH03 A lô B2.1 Thanh Hà 
                    Bảng báo giá chung  cư HH03 B lô B2.1 Thanh Hà
                    Bảng báo giá chung  cư HH03 C lô B2.1 Thanh Hà 
                    Bảng báo giá chung  cư HH03 D lô B2.1 Thanh Hà 
                    Bảng báo giá chung  cư HH03 E lô B2.1 Thanh Hà 
                    Bảng báo giá chung  cư HH03 F lô B2.1 Thanh Hà
Xem thêm bảng báo giá HH02 lô B2.1
                    Bảng báo giá chung  cư HH02 A lô B2.1 Thanh Hà
                    Bảng báo giá chung  cư HH02 B lô B2.1 Thanh Hà
                    Bảng báo giá chung  cư HH02 C lô B2.1 Thanh Hà
                    Bảng báo giá chung  cư HH02 D lô B2.1 Thanh Hà
                    Bảng báo giá chung  cư HH02 E lô B2.1 Thanh Hà

1 nhận xét:

  1. Harrah's Cherokee Casino Resort - Mapyro
    Get directions, 영천 출장안마 reviews and information for Harrah's Cherokee Casino Resort 파주 출장샵 in Cherokee, NC. 과천 출장안마 777 Casino 구미 출장마사지 Drive, Cherokee, NC 28719, 28719, 28719. 목포 출장안마

    Trả lờiXóa

Đăng ký nhận tài liệu và tư vấn miễn phí
HOTLINE: 0973 20 9988