Bảng báo giá chung cư HH2C Thanh Hà lô B2.1 mới nhất

Bảng báo giá chung cư HH2C Thanh Hà lô B2.1 mới nhất Ngày cập nhật: 11/3/2019

TT
Tòa nhà
Căn
Hộ
Dtích (m2)
Giá (Tr/m2)
Chênh
Tổng
tiền
Hướng Ban công
Hướng Cửa
1
2C
802
80,38 m2
11,33
CALL
Call
Tây ô góc
Đông
2
2C
12A02
80,38 m2
11,33
30
940,71
Tây ô góc
Đông
3
4
2C
304
66,39 m2
10,5
20
717,10
Nam
Bắc
5
2C
604
66,39 m2
10,5
35
732,10
Nam
Bắc
6
2C
1004
66,39 m2
10,5
30
727,10
Nam
Bắc
7
2C
1104
66,39 m2
10,5
30
727,10
Nam
Bắc
8
2C
1604
66,39 m2
10,5
30
727,10
Nam
Bắc
9
2C
1804
66,39 m2
10,5
15
712,10
Nam
Bắc
10
11
2C
406
65,77 m2
10,5
15
705,59
Nam
Bắc
12
2C
506
65,77 m2
10,5
35
725,59
Nam
Bắc
13
2C
606
65,77 m2
10,5
35
725,59
Nam
Bắc
14
2C
1506
65,77 m2
10,5
30
720,59
Nam
Bắc
15
16
2C
1608
65,77 m2
10,5
CALL
Call
Nam
Bắc
17
2C
1908
65,77 m2
10,5
20
710,59
Nam
Bắc
18
19
2C
1910
66,39 m2
10,5
15
712,10
Nam
Bắc
20
21
2C
12A12
80,38 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Bắc
22
2C
1412
80,38 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Bắc
23
2C
1912
80,38 m2
12,36
55
1.048,50
Đông ô góc
Bắc
24
25
2C
414
80,8 m2
12
15
984,60
Đông
Nam
26
2C
614
80,8 m2
12
CALL
Call
Đông
Nam
27
2C
714
80,8 m2
12
CALL
Call
Đông
Nam
28
2C
1814
80,8 m2
12
CALL
Call
Đông
Nam
29
30
2C
1616
80,8 m2
12
CALL
Call
Đông
Bắc
31
32
2C
518
80,38 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Nam
33
2C
718
80,38 m2
12,36
70
1.063,50
Đông ô góc
Nam
34
2C
1818
80,38 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Nam
35
36
2C
320
66,39 m2
10,5
15
712,10
Bắc
Nam
37
2C
420
66,39 m2
10,5
20
717,10
Bắc
Nam
38
2C
1720
66,39 m2
10,5
30
727,10
Bắc
Nam
39
40
2C
322
65,77 m2
10,5
25
715,59
Bắc
Nam
41
2C
422
65,77 m2
10,5
25
715,59
Bắc
Nam
42
2C
622
65,77 m2
10,5
25
715,59
Bắc
Nam
43
2C
12A22
65,77 m2
10,5
25
715,59
Bắc
Nam
44
45
2C
424
65,77 m2
10,5
20
710,59
Bắc
Nam
46
47
2C
326
66,39 m2
10,5
20
717,10
Bắc
Nam
48
2C
926
66,39 m2
10,5
35
732,10
Bắc
Nam
49
2C
1226
66,39 m2
10,5
25
722,10
Bắc
Nam
50
2C
12A26
66,39 m2
10,5
25
722,10
Bắc
Nam
51
2C
1426
66,39 m2
10,5
35
732,10
Bắc
Nam
52
2C
1926
66,39 m2
10,5
20
717,10
Bắc
Nam
53
54
2C
528
80,38 m2
11,33
15
925,71
Tây ô góc
Nam
55
2C
628
80,38 m2
11,33
15
925,71
Tây ô góc
Nam
56
2C
728
80,38 m2
11,33
15
925,71
Tây ô góc
Nam
57
2C
828
80,38 m2
11,33
CALL
Call
Tây ô góc
Nam
58
2C
1028
80,38 m2
11,33
CALL
Call
Tây ô góc
Nam
59
2C
1428
80,38 m2
11,33
20
930,71
Tây ô góc
Nam
60
61
2C
330
77,76 m2
11
20
875,36
Tây
Bắc
62
2C
630
77,76 m2
11
20
875,36
Tây
Bắc
63
2C
830
77,76 m2
11
20
875,36
Tây
Bắc
64
2C
1130
77,76 m2
11
20
875,36
Tây
Bắc
65
2C
1230
77,76 m2
11
20
875,36
Tây
Bắc
66
2C
1630
77,76 m2
11
20
875,36
Tây
Bắc
67
68
2C
532
77,76 m2
11
20
875,36
Tây
Nam
69
2C
832
77,76 m2
11
20
875,36
Tây
Nam
70
2C
1232
77,76 m2
11
20
875,36
Tây
Nam
71
2C
1532
77,76 m2
11
20
875,36
Tây
Nam
72
2C
1732
77,76 m2
11
20
875,36
Tây
Nam
73
74
2C
Kiot 04
35,35 m2
30
CALL
Call
--
Bắc
75
2C
Kiot 06
35,35 m2
30
CALL
Call
--
Bắc
76
2C
Kiot 12
35,35 m2
30
480
1.540,50
--
Bắc
77
2C
Kiot 20
53,31 m2
30
CALL
Call
--
Đông
78
2C
Kiot 24
50,93 m2
30
CALL
--
Đông
Xem thêm: Bảng báo giá chung  cư HH03 A lô B2.1 Thanh Hà 
                    Bảng báo giá chung  cư HH03 B lô B2.1 Thanh Hà
                    Bảng báo giá chung  cư HH03 C lô B2.1 Thanh Hà 
                    Bảng báo giá chung  cư HH03 D lô B2.1 Thanh Hà 
                    Bảng báo giá chung  cư HH03 E lô B2.1 Thanh Hà 
                    Bảng báo giá chung  cư HH03 F lô B2.1 Thanh Hà
Xem thêm bảng báo giá HH02 lô B2.1
                    Bảng báo giá chung  cư HH02 A lô B2.1 Thanh Hà
                    Bảng báo giá chung  cư HH02 B lô B2.1 Thanh Hà
                    Bảng báo giá chung  cư HH02 C lô B2.1 Thanh Hà
                    Bảng báo giá chung  cư HH02 D lô B2.1 Thanh Hà
                    Bảng báo giá chung  cư HH02 E lô B2.1 Thanh Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận tài liệu và tư vấn miễn phí
HOTLINE: 0973 20 9988