Bảng báo giá chung cư HH2D Lô B2.1Thanh Hà mới nhất

Bảng báo giá chung cư HH2D Lô B2.1Thanh Hà mới nhất Ngày cập nhật: 11/3/2019
TT
Tòa nhà
CH
Diện tích (m2)
Giá gốc (Tr/m2)
Chênh
Tổng tiền
Hướng Ban công
Hướng Cửa
1
2D
202
80,72 m2
11,33
Call
Call
Tây ô góc
Đông
2
2D
602
80,72 m2
11,33
25
939,56
Tây ô góc
Đông
3
2D
12A 02
80,72 m2
11,33
25
939,56
Tây ô góc
Đông
4
2D
1502
80,72 m2
11,33
20
934,56
Tây ô góc
Đông
5
6
2D
1104
47,86 m2
11
25
551,46
Tây
Đông
7
2D
1704
47,86 m2
11
25
551,46
Tây
Đông
8
9
2D
706
47,86 m2
11
Call
Call
Tây
Đông
10
2D
1106
47,86 m2
11
25
551,46
Tây
Đông
11
2D
1706
47,86 m2
11
25
551,46
Tây
Đông
12
13
2D
408
80,72 m2
11,33
20
934,56
Tây ô góc
Đông
14
2D
808
80,72 m2
11,33
35
949,56
Tây ô góc
Đông
15
2D
1708
80,72 m2
11,33
45
959,56
Tây ô góc
Đông
16
2D
1208
80,72 m2
11,33
30
944,56
Tây ô góc
Đông
17
2D
1508
80,72 m2
11,33
30
944,56
Tây ô góc
Đông
18
19
2D
410
68,49 m2
10,5
CALL
Call
Nam
Bắc
20
2D
810
68,49 m2
10,5
35
754,15
Nam
Bắc
21
2D
1810
68,49 m2
10,5
15
734,15
Nam
Bắc
22
2D
1910
68,49 m2
10,5
10
729,15
Nam
Bắc
23
24
2D
1012
61,51 m2
10,5
CALL
Call
Nam
Bắc
25
2D
1412
61,51 m2
10,5
CALL
Call
Nam
Bắc
26
27
2D
614
61,51 m2
10,5
30
675,86
Nam
Bắc
28
2D
12A14
61,51 m2
10,5
CALL
Call
Nam
Bắc
29
2D
1514
61,51 m2
10,5
CALL
Call
Nam
Bắc
30
31
2D
216
68,49 m2
10,5
10
729,15
Nam
Bắc
32
2D
416
68,49 m2
10,5
15
734,15
Nam
Bắc
33
2D
716
68,49 m2
10,5
20
739,15
Nam
Bắc
34
2D
1116
68,49 m2
10,5
CALL
Call
Nam
Bắc
35
2D
1616
68,49 m2
10,5
CALL
Call
Nam
Bắc
36
2D
1816
68,49 m2
10,5
CALL
Call
Nam
Bắc
37
38
2D
1118
82,07 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
39
2D
1918
56,59 m2
11
CALL
Call
Bắc
Nam
40
41
2D
220
69,92 m2
12
10
849,04
Đông
Tây
42
2D
420
63,19 m2
10,5
15
678,50
Nam
Tây
43
2D
1620
63,19 m2
10,5
CALL
Call
Nam
Tây
44
45
2D
422
82,07 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
46
2D
12A22
82,07 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
47
2D
1422
82,07 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
48
2D
1922
73,81 m2
10,5
20
795,01
Bắc
Nam
49
50
2D
224
68,49 m2
10,5
20
739,15
Bắc
Nam
51
2D
324
68,49 m2
10,5
20
739,15
Bắc
Nam
52
2D
424
68,49 m2
10,5
20
739,15
Bắc
Nam
53
2D
724
68,49 m2
10,5
20
739,15
Bắc
Nam
54
2D
1724
68,49 m2
10,5
20
739,15
Bắc
Nam
55
2D
1824
68,49 m2
10,5
20
739,15
Bắc
Nam
56
57
2D
1226
63,19 m2
10,5
CALL
Call
Bắc
Nam
58
2D
12A26
63,19 m2
10,5
25
688,50
Bắc
Nam
59
2D
1426
63,19 m2
10,5
30
693,50
Bắc
Nam
60
2D
1726
63,19 m2
10,5
30
693,50
Bắc
Nam
61
2D
1826
63,19 m2
10,5
25
688,50
Bắc
Nam
62
63
2D
528
73,81 m2
10,5
25
800,01
Bắc
Nam
64
2D
728
73,81 m2
10,5
25
800,01
Bắc
Nam
65
2D
12A28
73,81 m2
10,5
25
800,01
Bắc
Nam
66
2D
1528
73,81 m2
10,5
20
795,01
Bắc
Nam
67
2D
1928
56,59 m2
10,5
CALL
Call
Bắc
Nam
68
69
2D
530
73,81 m2
10,5
20
795,01
Bắc
Nam
70
2D
730
73,81 m2
10,5
25
800,01
Bắc
Nam
71
2D
1530
73,81 m2
10,5
20
795,01
Bắc
Nam
72
2D
1630
73,81 m2
10,5
20
795,01
Bắc
Nam
73
2D
1730
73,81 m2
10,5
20
795,01
Bắc
Nam
74
75
2D
632
63,19 m2
10,5
CALL
Call
Bắc
Nam
76
2D
732
63,19 m2
10,5
20
683,50
Bắc
Nam
77
2D
832
63,19 m2
10,5
25
688,50
Bắc
Nam
78
2D
1632
63,19 m2
10,5
20
683,50
Bắc
Nam
79
2D
1832
63,19 m2
10,5
25
688,50
Bắc
Nam
80
2D
1732
63,19 m2
10,5
20
683,50
Bắc
Nam
81
82
2D
234
68,49 m2
10,5
20
739,15
Bắc
Nam
83
2D
334
68,49 m2
10,5
20
739,15
Bắc
Nam
84
2D
434
68,49 m2
10,5
20
739,15
Bắc
Nam
85
2D
734
68,49 m2
10,5
20
739,15
Bắc
Nam
86
2D
1434
68,49 m2
10,5
20
739,15
Bắc
Nam
87
2D
1734
68,49 m2
10,5
20
739,15
Bắc
Nam
88
89
2D
Kiot 10
39,03 m2
40
CALL
Call
Tây

90
2D
Kiot 22
36 m2
30
CALL
Call
Nam

91
2D
kiot
-
30
CALL
Call
Nam

92
2D
Kiot 30
40,58 m2
30,9
CALL
Call
Đông Nam ô góc

93
2D
Kiot 34
42,04 m2
30
CALL
Call
Đông

94
2D
Kiot 40
55,01 m2
30.9
CALL
Call
Góc Đông Nam

95
2D
Kiot 42
39,52 m2
30,3
450
1.647,46
Bắc

Xem thêm: Bảng báo giá chung  cư HH03 A lô B2.1 Thanh Hà 
                    Bảng báo giá chung  cư HH03 B lô B2.1 Thanh Hà
                    Bảng báo giá chung  cư HH03 C lô B2.1 Thanh Hà 
                    Bảng báo giá chung  cư HH03 D lô B2.1 Thanh Hà 
                    Bảng báo giá chung  cư HH03 E lô B2.1 Thanh Hà 
                    Bảng báo giá chung  cư HH03 F lô B2.1 Thanh Hà
Xem thêm bảng báo giá HH02 lô B2.1
                    Bảng báo giá chung  cư HH02 A lô B2.1 Thanh Hà
                    Bảng báo giá chung  cư HH02 B lô B2.1 Thanh Hà
                    Bảng báo giá chung  cư HH02 C lô B2.1 Thanh Hà
                    Bảng báo giá chung  cư HH02 D lô B2.1 Thanh Hà
                    Bảng báo giá chung  cư HH02 E lô B2.1 Thanh Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận tài liệu và tư vấn miễn phí
HOTLINE: 0973 20 9988