Bảng báo giá chung cư HH2A Thanh Hà mới nhất

Bảng báo giá chung cư HH2A Thanh Hà Ngày cập nhật: 11/3/2019

TT
Tòa
Căn
hộ
Dtích
(m2)
Giá
(Tr/m2)
Chênh
Tổng
tiền
Hướng Ban công
Hướng Cửa
1
2A
402
80,72 m2
11,33
25
939,56
Tây ô góc
Đông
2
2A
602
80,72 m2
11,33
30
944,56
Tây ô góc
Đông
3
2A
802
80,72 m2
11,33
30
944,56
Tây ô góc
Đông
4
2A
902
80,72 m2
11,33
CALL
Call
Tây ô góc
Đông
5
2A
1002
80,72 m2
11,33
40
954,56
Tây ô góc
Đông
6
2A
1102
80,72 m2
11,33
CALL
Call
Tây ô góc
Đông
7
2A
12A02
80,72 m2
11,33
40
954,56
Tây ô góc
Đông
8
2A
1602
80,72 m2
11,33
Chênh Call
Call
Tây ô góc
Đông
9
10
2A
1504
47,86 m2
11
25
551,46
Tây
Đông
11
2A
1704
47,86 m2
11
25
551,46
Tây
Đông
12
13
2A
1406
47,86 m2
11
25
551,46
Tây
Đông
14
2A
1606
47,86 m2
11
25
551,46
Tây
Đông
15
2A
1706
47,86 m2
11
25
551,46
Tây
Đông
16
2A
1906
56,59 m2
10,5
CALL
Call
Bắc
Nam
17
18
2A
608
80,72 m2
11,33
25
939,56
Tây ô góc
Đông
19
2A
908
80,72 m2
11,33
30
944,56
Tây ô góc
Đông
20
2A
1108
80,72 m2
11,33
30
944,56
Tây ô góc
Đông
21
2A
1208
80,72 m2
11,33
30
944,56
Tây ô góc
Đông
22
2A
1408
80,72 m2
11,33
20
934,56
Tây ô góc
Đông
23
24
2A
310
68,49 m2
10,5
CALL
Call
Bắc
Nam
25
2A
510
68,49 m2
10,5
CALL
Call
Bắc
Nam
26
2A
710
68,49 m2
10,5
CALL
Call
Bắc
Nam
27
2A
1210
68,49 m2
10,5
CALL
Call
Bắc
Nam
28
2A
1710
68,49 m2
10,5
CALL
Call
Bắc
Nam
29
2A
1810
68,49 m2
10,5
CALL
Call
Bắc
Nam
30
31
2A
1412
56,59 m2
10,5
CALL
Call
Bắc
Nam
32
2A
1912
56,59 m2
10,5
CALL
Call
Bắc
Nam
33
34
2A
714
61,51 m2
10,5
CALL
Call
Bắc
Nam
35
2A
12A14
61,51 m2
10,5
CALL
Call
Bắc
Nam
36
37
2A
316
68,49 m2
10,5
CALL
Call
Bắc
Nam
38
2A
716
68,49 m2
10,5
CALL
Call
Bắc
Nam
39
2A
12A16
68,49 m2
10,5
CALL
Call
Bắc
Nam
40
2A
1516
68,49 m2
10,5
CALL
Call
Bắc
Nam
41
2A
1816
68,49 m2
10,5
CALL
Call
Bắc
Nam
42
2A
1916
74,95 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
43
44
2A
518
82,07 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
45
2A
718
82,07 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
46
2A
1218
82,07 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
47
2A
1518
82,07 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
48
2A
1618
82,07 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
49
2A
1818
82,07 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
50
2A
1918
56,59 m2
11
CALL
Call
Nam
Bắc
51
52
2A
320
69,92 m2
12
20
859,04
Đông
Tây
53
2A
520
69,92 m2
12
CALL
Call
Đông
Tây
54
2A
720
69,92 m2
12
CALL
Call
Đông
Tây
55
2A
920
69,92 m2
12
CALL
Call
Đông
Tây
56
2A
1120
69,92 m2
12
CALL
Call
Đông
Tây
57
2A
1220
69,92 m2
12
CALL
Call
Đông
Tây
58
2A
1720
69,92 m2
12
30
869,04
Đông
Tây
59
60
2A
1222
82,07 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
61
2A
1422
82,07 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
62
63
2A
524
68,49 m2
11
CALL
Call
Nam
Bắc
64
2A
724
68,49 m2
11
30
783,39
Nam
Bắc
65
2A
1124
68,49 m2
11
35
788,39
Nam
Bắc
66
2A
12A24
68,49 m2
11
30
783,39
Nam
Bắc
67
2A
1424
68,49 m2
11
35
788,39
Nam
Bắc
68
2A
1524
68,49 m2
11
35
788,39
Nam
Bắc
69
2A
1724
68,49 m2
11
20
773,39
Nam
Bắc
70
2A
1824
68,49 m2
11
CALL
Call
Nam
Bắc
71
72
2A
726
63,19 m2
11
30
725,09
Nam
Bắc
73
2A
1426
63,19 m2
11
35
730,09
Nam
Bắc
74
2A
1526
63,19 m2
11
35
730,09
Nam
Bắc
75
2A
1926
63,19 m2
11
15
710,09
Nam
Bắc
76
77
2A
828
73,81 m2
11
20
831,91
Nam
Bắc
78
2A
12A28
73,81 m2
11
20
831,91
Nam
Bắc
79
2A
1428
73,81 m2
11
20
831,91
Nam
Bắc
80
2A
1828
73,81 m2
11
20
831,91
Nam
Bắc
81
82
2A
730
73,81 m2
11
20
831,91
Nam
Bắc
83
2A
1030
73,81 m2
11
20
831,91
Nam
Bắc
84
2A
1130
73,81 m2
11
20
831,91
Nam
Bắc
85
86
2A
532
63,19 m2
11
CALL
Call
Nam
Bắc
87
2A
832
63,19 m2
11
25
720,09
Nam
Bắc
88
2A
1032
63,19 m2
11
30
725,09
Nam
Bắc
89
2A
1832
63,19 m2
11
20
715,09
Nam
Bắc
90
91
2A
334
68,49 m2
11
20
773,39
Nam
Bắc
92
2A
434
68,49 m2
11
20
773,39
Nam
Bắc
93
2A
834
68,49 m2
11
40
793,39
Nam
Bắc
94
2A
934
68,49 m2
11
CALL
Call
Nam
Bắc
95
2A
1034
68,49 m2
11
25
778,39
Nam
Bắc
96
2A
1134
68,49 m2
11
25
778,39
Nam
Bắc
97
98
2A
Kiot 34
42,04 m2
30
CALL
Call
--
Đông
99
2A
Kiot 38
56,98 m2
30
CALL
Call
--
Đông
100
2A
Kiot 40
55,01 m2
36,05
CALL
Call
--
Góc Đông Nam
101
2A
Kiot 42
39,52 m2
36,05
CALL
Call
--
Nam
102
2A
Kiot 50
35,89 m2
36,05
CALL
Call
--
Nam
103
2A
Kiot 56
39.52 m2
35
CALL
Call
--
Nam
104Xem thêm: Bảng báo giá chung  cư HH03 A lô B2.1 Thanh Hà 
                    Bảng báo giá chung  cư HH03 B lô B2.1 Thanh Hà
                    Bảng báo giá chung  cư HH03 C lô B2.1 Thanh Hà 
                    Bảng báo giá chung  cư HH03 D lô B2.1 Thanh Hà 
                    Bảng báo giá chung  cư HH03 E lô B2.1 Thanh Hà 
                    Bảng báo giá chung  cư HH03 F lô B2.1 Thanh Hà
Xem thêm bảng báo giá HH02 lô B2.1
                    Bảng báo giá chung  cư HH02 A lô B2.1 Thanh Hà
                    Bảng báo giá chung  cư HH02 B lô B2.1 Thanh Hà
                    Bảng báo giá chung  cư HH02 C lô B2.1 Thanh Hà
                    Bảng báo giá chung  cư HH02 D lô B2.1 Thanh Hà
                    Bảng báo giá chung  cư HH02 E lô B2.1 Thanh Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận tài liệu và tư vấn miễn phí
HOTLINE: 0973 20 9988