Bảng báo giá chung cư HH2B lô B2.1 Thanh Hà Mới nhất

Bảng báo giá chung cư HH2B lô B2.1 Thanh Hà Mới nhất Ngày cập nhật: 11/3/2019

TT
Tòa nhà
Căn hộ
Diện tích (m2)
Giá (Tr/m2)
Chênh
Tổng tiền
Hướng Ban công
Hướng Cửa
1
2B
202
80,72 m2
11,33
CALL
Call
Tây ô góc
Đông
2
2B
602
80,72 m2
11,33
25
939,56
Tây ô góc
Đông
3
2B
702
80,72 m2
11,33
25
939,56
Tây ô góc
Đông
4
2B
1002
80,72 m2
11,33
25
939,56
Tây ô góc
Đông
5
2B
1102
80,72 m2
11,33
25
939,56
Tây ô góc
Đông
6
2B
1402
80,72 m2
11,33
25
939,56
Tây ô góc
Đông
7
8
2B
12A04
47,86 m2
11
25
551,46
Tây
Đông
9
2B
1904
74,95 m2
11,33
CALL
Call
Tây ô góc
Đông
10
11
2B
1506
47,86 m2
11
35
561,46
Tây
Đông
12
13
2B
208
80,72 m2
80,72
CALL
Call
Tây ô góc
Đông
14
2B
908
80,72 m2
80,72
CALL
Call
Tây ô góc
Đông
15
2B
12A08
80,72 m2
80,72
20
6.535,72
Tây ô góc
Đông
16
2B
1708
80,72 m2
80,72
CALL
Call
Tây ô góc
Đông
17
18
2B
710
68,49 m2
10,5
35
754,15
Bắc
Nam
19
2B
810
68,49 m2
10,5
CALL
Call
Bắc
Nam
20
2B
1010
68,49 m2
10,5
CALL
Call
Bắc
Nam
21
2B
12A10
68,49 m2
10,5
CALL
Call
Bắc
Nam
22
2B
1610
68,49 m2
10,5
CALL
Call
Bắc
Nam
23
24
2B
712
61,51 m2
10,5
35
680,86
Bắc
Nam
25
2B
1012
61,51 m2
10,5
40
685,86
Bắc
Nam
26
2B
1412
61,51 m2
10,5
35
680,86
Bắc
Nam
27
2B
1712
61,51 m2
10,5
25
670,86
Bắc
Nam
28
29
2B
12a14
61,51 m2
10,5
CALL
Call
Bắc
Nam
30
2B
1714
61,51 m2
10,5
25
670,86
Bắc
Nam
31
32
2B
216
68,49 m2
10,5
20
739,15
Bắc
Nam
33
2B
316
68,49 m2
10,5
20
739,15
Bắc
Nam
34
2B
516
68,49 m2
10,5
25
744,15
Bắc
Nam
35
2B
716
68,49 m2
10,5
25
744,15
Bắc
Nam
36
2B
1016
68,49 m2
10,5
CALL
Call
Bắc
Nam
37
2B
12A16
68,49 m2
10,5
20
739,15
Bắc
Nam
38
2B
1516
68,49 m2
10,5
25
744,15
Bắc
Nam
39
40
2B
618
82,07 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
41
2B
818
82,07 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
42
2B
918
82,07 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
43
2B
1018
82,07 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
44
2B
1218
82,07 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
45
2B
1418
82,07 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
46
2B
1518
82,07 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
47
2B
1718
82,07 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
48
49
2B
420
69,92 m2
12
15
854,04
Đông
Tây
50
2B
620
69,92 m2
12
30
869,04
Đông
Tây
51
2B
12A20
69,92 m2
12
30
869,04
Đông
Tây
52
2B
1820
69,92 m2
12
30
869,04
Đông
Tây
53
54
2B
1422
82,07 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
55
2B
1522
82,07 m2
12,36
85
1.099,39
Đông ô góc
Tây
56
2B
1722
82,07 m2
12,36
CALL
Call
Đông ô góc
Tây
57
58
2B
324
68,49 m2
10,5
20
739,15
Nam
Bắc
59
2B
424
68,49 m2
10,5
25
744,15
Nam
Bắc
60
61
2B
1426
63,19 m2
10,5
25
688,50
Nam
Bắc
62
2B
1726
63,19 m2
10,5
20
683,50
Nam
Bắc
63
64
2B
728
73,81 m2
10,5
20
795,01
Nam
Bắc
65
2B
928
73,81 m2
10,5
20
795,01
Nam
Bắc
66
2B
1128
73,81 m2
10,5
20
795,01
Nam
Bắc
67
2B
1228
73,81 m2
10,5
20
795,01
Nam
Bắc
68
69
2B
630
73,81 m2
10,5
20
795,01
Nam
Bắc
70
2B
830
73,81 m2
10,5
20
795,01
Nam
Bắc
71
2B
1030
73,81 m2
10,5
20
795,01
Nam
Bắc
72
2B
1430
73,81 m2
10,5
20
795,01
Nam
Bắc
73
74
2B
732
63,19 m2
10,5
30
693,50
Nam
Bắc
75
2B
832
63,19 m2
10,5
30
693,50
Nam
Bắc
76
2B
1132
63,19 m2
10,5
25
688,50
Nam
Bắc
77
2B
12A32
63,19 m2
10,5
25
688,50
Nam
Bắc
78
2B
1432
63,19 m2
10,5
25
688,50
Nam
Bắc
79
80
2B
334
68,49 m2
12
15
836,88
Nam
Bắc
81
2B
434
68,49 m2
12
15
836,88
Nam
Bắc
82
2B
734
68,49 m2
12
15
836,88
Nam
Bắc
83
2B
834
68,49 m2
12
20
841,88
Nam
Bắc
84
2B
1034
68,49 m2
12
25
846,88
Nam
Bắc
85
2B
12A34
68,49 m2
12
15
836,88
Nam
Bắc
86
2B
1734
68,49 m2
12
15
836,88
Nam
Bắc
87
88
2B
Kiot 02
55,01 m2
41,2
CALL
Call

Góc Tây Nam
89
2B
Kiot 12
40,58 m2
41,2
CALL
Call

Góc Tây Bắc
90
2B
Kiot 22
36 m2
30
CALL
Call

Bắc
91
2B
Kiot 26
32,59 m2
30
CALL
Call

Bắc
92
2B
Kiot 36
45,45 m2
30
CALL
Call

Đông
93
2B
Kiot
44
36,33 m2
30
CALL
Call

Nam
94
2B
Kiot 48
35,89 m2
30
CALL
Call

Nam


Xem thêm: Bảng báo giá chung  cư HH03 A lô B2.1 Thanh Hà 
                    Bảng báo giá chung  cư HH03 B lô B2.1 Thanh Hà
                    Bảng báo giá chung  cư HH03 C lô B2.1 Thanh Hà 
                    Bảng báo giá chung  cư HH03 D lô B2.1 Thanh Hà 
                    Bảng báo giá chung  cư HH03 E lô B2.1 Thanh Hà 
                    Bảng báo giá chung  cư HH03 F lô B2.1 Thanh Hà
Xem thêm bảng báo giá HH02 lô B2.1
                    Bảng báo giá chung  cư HH02 A lô B2.1 Thanh Hà
                    Bảng báo giá chung  cư HH02 B lô B2.1 Thanh Hà
                    Bảng báo giá chung  cư HH02 C lô B2.1 Thanh Hà
                    Bảng báo giá chung  cư HH02 D lô B2.1 Thanh Hà
                    Bảng báo giá chung  cư HH02 E lô B2.1 Thanh Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận tài liệu và tư vấn miễn phí
HOTLINE: 0973 20 9988