Sơ đồ chung cư B1.4 HH01B Thanh Hà Cienco 5 Hà Đông sơ đồ HH1B

Sơ đồ căn hộ chung cư HH01B Thanh Hà Cienco 5 Hà Đông
Tổng thể chung cư Thanh Hà Cienco 5 tầng 2 đến tầng 15
Tổng thể chung cư Thanh Hà Cienco 5 tầng 2 đến tầng 15

Hồ sơ mua bán căn hộ chung cư B1.4 căn 02 tòa HH01B
Hồ sơ mua bán căn hộ chung cư B1.4 căn 02 tòa HH01B

Hồ sơ mua bán căn hộ chung cư B1.4 căn 04 tòa HH01B
Hồ sơ mua bán căn hộ chung cư B1.4 căn 04 tòa HH01B

sơ đồ căn hộ chung cư B1.4 căn 06 tòa HH01B
Hồ sơ mua bán căn hộ chung cư B1.4 căn 06 tòa HH01B

sơ đồ căn hộ chung cư B1.4 căn 08 tòa HH01B
sơ đồ căn hộ chung cư B1.4 căn 08 tòa HH01B

sơ đồ căn hộ chung cư B1.4 căn 10 tòa HH01B
sơ đồ căn hộ chung cư B1.4 căn 10 tòa HH01B

sơ đồ căn hộ chung cư B1.4 căn 12 tòa HH01B
sơ đồ căn hộ chung cư B1.4 căn 12 tòa HH01B

sơ đồ căn hộ chung cư B1.4 căn 14 tòa HH01B
sơ đồ căn hộ chung cư B1.4 căn 14 tòa HH01B

sơ đồ căn hộ chung cư B1.4 căn 16 tòa HH01B
sơ đồ căn hộ chung cư B1.4 căn 16 tòa HH01B

so do can ho chung cu B1.4 can 18 toa HH1B
Sơ đồ căn hộ chung cư B1.4 căn 18 tòa HH01B

Sơ đồ căn hộ chung cư B1.4 căn 20 tòa HH01B
Sơ đồ căn hộ chung cư B1.4 căn 20 tòa HH01B

Sơ đồ căn hộ chung cư B1.4 căn 22 tòa HH01B
Sơ đồ căn hộ chung cư B1.4 căn 22 tòa HH01B


Sơ đồ căn hộ chung cư B1.4 căn 26 tòa HH01B
Sơ đồ căn hộ chung cư B1.4 căn 26 tòa HH01B

Sơ đồ căn hộ chung cư B1.4 căn 28 tòa HH01B
Sơ đồ căn hộ chung cư B1.4 căn 28 tòa HH01B

Sơ đồ căn hộ chung cư B1.4 căn 30 tòa HH01B
Sơ đồ căn hộ chung cư B1.4 căn 30 tòa HH01B

Sơ đồ căn hộ chung cư B1.4 căn 32 tòa HH01B
Sơ đồ căn hộ chung cư B1.4 căn 32 tòa HH01B

so do can ho chung cu B1.4 HH01B can 34
Sơ đồ căn hộ chung cư B1.4 căn 34 tòa HH01B

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận tài liệu và tư vấn miễn phí
HOTLINE: 0973 20 9988